دامنه

لورم ايپسوم متن ساختگي با استفاده از طراحان گرافيک است.

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

قیمت دامنه ها

لورم ايپسوم متن ساختگي با استفاده از طراحان گرافيک است.

( سالیانه )

5900 تومان

 

ir.

( سالیانه )

299000 تومان

 

com.

شروع از ( سالیانه )

349000 تومان

 

org.

شروع از ( سالیانه )

350000 تومان

 

net.

جدول قیمت ها

لورم ايپسوم متن ساختگي با استفاده از طراحان گرافيک است.

دامنه سال ثبت انتقال تمدید
ir. 1 5900 تومان 5900 تومان 5900 تومان
com. 1 299000 تومان 299000 تومان 299000 تومان
net. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
org. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
us. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
biz. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
info. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
market. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
co. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
store. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
me. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
shop. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان